Beschikbaarheid & Prijzen

Op alle overeenkomsten zijn naast onze algemene voorwaarden, nu ook “Corona voorwaarden” op van toepassing:

Net als u, worstelen wij met de onzekere situatie rond de Corona-maatregelen. Wij willen u en uw
groep heel graag ontvangen, maar het verleden heeft geleerd dat dit niet altijd kan. Omdat wij
verplicht gesloten zijn of omdat er voor u beperkingen golden om als groep samen te komen op
grond van de Nederlandse maatregelen.

Graag maken wij duidelijke afspraken hoe wij gezamenlijk omgaan met eventuele
overheidsmaatregelen.

1. Wanneer er geen beperkingen gelden voor het gebruik van de gehuurde accommodatie, dan
gelden gewoon de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen
annuleringsvoorwaarden.
2. Gelden er beperkingen rond het gebruik van de accommodatie waar wij (binnen redelijke
grenzen) iets aan kunnen doen m.b.t. de inrichting of indeling, dan spannen wij ons in om dat
voor u te verzorgen. Is dit mogelijk, dan gelden er in feite geen beperkingen. Maatregelen die
uzelf in alle redelijkheid in acht moet en kunt nemen, gelden niet als een beperking.
3. Maken de beperkingen en/of de aanpassingen van de overheid het onmogelijk om de
accommodatie met uw gehele gezelschap te gebruiken? Dan kunt u ervoor kiezen om een
korting naar rato van de groepsaanpassing te ontvangen (tot 50%) óf de reservering om te
boeken naar een andere datum. Omboeken is tevens mogelijk wanneer de accommodatie in
zijn geheel niet gebruikt mag/kan worden wegens de geldende overheidsmaatregelen.
4. De nieuwe datum dient te liggen binnen 24 maanden na de geboekte periode en tegen de
voor die periode geldende voorwaarden. Besluit u geen gebruik te maken van de
omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de reguliere annuleringsregeling) dat u
op dat moment 50% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd
bent.
5. Indien een reservering meerdere keren omgeboekt zou moeten worden, dan gelden in
beginsel de uitgangspunten onder punt 4 – tenzij partijen andere afspraken maken.